تلفن تماس: 021-91090707
ایمیل: office@haftpolymer.com

آیا کیفیت محصولات خود را تضمین می‌کنید؟

آیا کیفیت محصولات خود را تضمین می‌کنید؟
21
9 بازدید

ما از فرآیندهای کنترل کیفیت سخت‌گیرانه پیروی می‌کنیم و از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته برای اطمینان از اینکه محصولات ما بالاترین استانداردها را رعایت می‌کنند، استفاده می‌کنیم. به همین دلیل با شما می‌توانید در صورت عدم رضایت از کیفیت محصولات (و در صورت عدم بازکردن کیسه ‌ها) ظرف مدت ۷۲ ساعت از تحویل محصول آن را عودت داده و وجه واریزی را دریافت نمائید.